Viešųjų ryšių agentūros

Viešieji ryšiai

Anglų kalboje yra žodžių junginys public relations (public – viešas, visuomeninis, auditorija, visuomenė; relations – ryšiai, santykiai). Šis junginys turi savitą savoką Lietuvoje – ryšiai su visuomene arba viešieji ryšiai. Viešųjų ryšių agentūros užsiima šios politikos vadyba.

Read More