Viešųjų ryšių agentūros

Viešieji ryšiai

Anglų kalboje yra žodžių junginys public relations (public – viešas, visuomeninis, auditorija, visuomenė; relations – ryšiai, santykiai). Šis junginys turi savitą savoką Lietuvoje – ryšiai su visuomene arba viešieji ryšiai. Viešųjų ryšių agentūros užsiima šios politikos vadyba.

Read More

Naujienlaiškiai Jūsų verslui

Naujienlaiškiai

Pirmiausia, reikėtų apibrėžti, kas yra ir kuo naudingas naujienlaiškis? Neabejojama, kad ilgą laiką naujienlaiškiai buvo tinkamas būdas įmonių rinkodarai. Tačiau, patartina žinoti, kad naujienlaiškiu galima apibūdinti įmonės duomenis, kuri platinama su vartotojo pritarimu ir būtų pageidautina. Kitu atveju tai vadinama nepageidaujama reklama elektroniniu paštu.

Read More

Viešieji ryšiai – tarpgrupinė komunikacija

Viešieji ryšiai

Informaciniuose šaltiniuose viešieji ryšiai įvardijami tokie pat seni kaip ir visa žmonių rasė. Antikos laikais buvo kuriamas retorikos menas. Žmonijos istorijoje propagandos ir jos priemonių augimas siejamas su politinių, socialinių, religinių ir kitų idėjų plitimu. Neramumai valstybės viduje išryškina ne tik ginklų, bet ir žodžio galios svarbą – naujas, nežinomas idėjas paaiškinti plačiajam visuomenės ratui.

Read More